Mogen wij u hartelijk welkom heten bij

“The Grizzly Line Dancers”.

 


Wij, het bestuur van “The Grizzly Line Dancers” heten u van harte welkom als dansend lid van onze vereniging. De bedoeling van onze vereniging is om onze dansers in een familiale sfeer de dansen van het wilde westen aan te leren. Ook maken wij met de vereniging uitstappen naar verscheidene evenementen en countrybals waar u zich kunt uitleven op de dansvloer met dansen die u in onze vereniging heeft aangeleerd. Natuurlijk zijn demo’s en stoeten ook van de partij. Om de teamspirit te bevorderen zullen er ook uitstappen en andere activiteiten georganiseerd worden waar ieder lid vrijblijvend aan kan deelnemen.
Om de lessen goed te laten verlopen zijn er voor u, als danser, een aantal regels waar u zich aan moet houden. Deze hebben wij voor u op papier gezet.

De lessen

De lessen gaan door elke dinsdag van 19.30u tot 22.00u en donderdag van 19.00u tot 22.00u in zaal D’Ouwe Kerk 644 te 2930 Brasschaat en starten STIPT.

De leden die dansen betalen hun dansgeld (3 euro) bij aanvang.

Tijdens de lessen worden kleine pauzes ingelast zodat de leden iets kunnen nuttigen aan de bar tegen democratische prijzen.

Op de dansvloer is eten, drank en roken verboden.

Drugs en verdovende middelen zijn eveneens verboden en worden zeker niet toegestaan.

Tijdens de lessen is een GSM verboden, zet hem af of op trilfunctie. Men kan tijdens de pauzes de GSM nakijken.

Het zijn de dansinstructeurs die bepalen welke dansen er worden aangeleerd.

Indien er tijd over is zullen er dansen op aanvraag herhaald worden en kunnen er verzoeken ingediend worden.

Het dragen van clubkledij tijdens de lessen is niet verplicht tenzij dit op voorhand wordt gevraagd.

Aangepast gesloten schoeisel is een vereiste, d.w.z. GEEN hoge hakken of teenslippers daar de verzekering dit niet dekt bij ongevallen. (bij voorkeur countryboots).

Fantasietjes en onnozel doen mag maar indien wordt overdreven mag de dansinstructeur de danser tot orde roepen. Indien nodig mag hij de les stilleggen. Denk eraan dat diegene die wel verder willen hiervan ook het dupe zijn.

Dansers mogen in ander line dance clubs gaan dansen, maar daar volgen zij de wetten van de dansinstructeurs.

Iedereen die niet aan de lessen deelneemt, mag deze ook niet verstoren.

Kinderen zijn toegelaten maar mogen eveneens de lessen niet storen. De ouders/voogden zijn verantwoordelijk.

Sporen en wapens worden onder geen enkele voorwaarde getolereerd.

Gelieve op voorhand te verwitten indien u niet naar de lessen kan komen (per e-mail een dag op voorhand, telefonisch voor aanvang van de lessen). Dit om mogelijke misverstanden tegen te gaan.


Demo’s

Het zijn de dansinstructeurs die bepalen wie mag meedoen aan demo’s.
De dansinstructeurs bepalen eveneens welke dansen er worden gedemonstreerd.
Wie meedoet met demo’s moet perfect in uniform zijn. D.w.z. clubhemd met bolo (of sjaaltje) rond de hals, zwarte broek, zwarte boots of zwarte schoenen en zwarte cowboyhoed.
De plaats waar de dansers staan tijdens de demo wordt eveneens bepaald worden door de dansinstructeurs.
Alle dansen moeten gekend zijn. Wie één dans niet kent kan niet deelnemen aan een demo.
De deelnemers moeten op tijd zijn, op de plaats waar de demo doorgaat. Uur en plaats worden steeds meegedeeld.
Na de demo is het dragen van het hemd niet verplicht maar wel het T-shirt.
Tijdens de demo zijn GSM’s verboden


Stoeten

Iedereen mag deelnemen aan stoeten daar er geen demo’s worden gegeven.
Wie deelneemt aan stoeten moet tevens op tijd aanwezig zijn op de plaats waar de stoet zich voordoet.
Ook hier bepalen de dansinstructeurs waar iedereen staat.
Deze positie moet heel de stoet zo worden behouden.
Ook hier is perfect uniform verplicht voor de dansende leden.
Eerst loopt de man met de clubvlag gevolgd door de dansinstructeurs, dan de dansende leden die op hun beurt worden gevolgd door de steunende leden.


Evenementen en bals

Ieder lid krijgt een lijst met geplande uitstappen waar alles op vermeld staat.
Het is niet verplicht met elke uitstap mee te gaan.
Indien een lid meegaat, dient dit enkel het clubhemd of T-shirt te dragen met het logo op de rug.
Enkel indien vermeld is het uniform verplicht.
Elk lid dat meegaat, moet op tijd zijn op de plaats waar men bijeen komt om samen te vertrekken.
Indien een lid meegaat, moet deze de naam altijd op tijd meedelen zodat er eventueel gereserveerd kan worden.
Indien het lid vanuit thuis rechtstreeks naar het evenement vertrekt dient hij/zij dit mee te delen bij het noemen van zijn/haar naam.Hartelijk dank voor het begrip en Keep It Country
Het bestuur.