voorzitter
Voorzitster – Linda Schouppe
penningmeester
Secretariaat – Inge Huybrechts

Penningmeester – Marina Huyberechts

Feestbestuurder – Myriam Van Loonbarman
aangesteld door het bestuur
Verantwoordelijke Bar – Carine Braat
De lesgevers :

penningmeester
Myriam Van Loon - Gevorderdenpenningmeester
Fabienne Marstboom - Gevorderdenpenningmeester
Inge Huybrechts - Beginners en halfgevorderden